Visie in praktijk

Breng jouw handelen in lijn met je bedoeling en kom in ‘flow’.

Waarom doe jij wat je doet? Wat is jouw drijfveer om (met kinderen) te werken? In hoeverre leef jij zelf jouw bedoeling? Van abstract naar concreet: welk gedrag van jou bevordert een optimale omgeving waarin kinderen en volwassenen zich kunnen ontwikkelen? In deze training krijg je nieuwe inzichten zodat je volgende stappen kunt nemen en waarbij je je eigen kracht en die van je collega’s ervaart.

“Workshop die inspireert, perspectief verruimt en me bewust maakt van eigen houding en drijfveren.” – Anneke

Laat je stem horen

Ontdek je lichaam als instrument om krachtig te zijn in je dagelijkse functioneren als leider of leerkracht en sta stil bij vragen als ‘wie ben jij?’, ‘waar sta jij voor?’ en ‘hoe laat je jezelf zien?’.
Je stem is de drager van je woorden en de ziel van je boodschap.
Na deze workshop weet je hoe je impactvol kunt communiceren, hoofd-hart-handen in verbinding brengt en anderen kunt meenemen in hetgeen je voor ogen hebt.

“Fijne workshop, heel ontspannen sfeer en uitstraling: het ongemakkelijke werd ‘normaal’ en leverde verrassende inzichten!” – Margot

Inspirerende ontwikkelomgeving

Geef de omgeving zo vorm dat jonge kinderen geprikkeld worden in hun fantasiespel en uitgedaagd worden om te ontdekken en te onderzoeken. Leer inrichting, materiaal en je eigen houding zo in te zetten dat deze daaraan maximaal bijdragen. Maak kennis met of verdiep de inzichten uit Reggio Emilia (pedagogiek van het kijken en luisteren).

Training op maat?

Bijvoorbeeld over visieontwikkeling, pedagogiek,
gesprekstechnieken, samenwerking of leiderschap.