Een wereld waarin elk mens zijn potentieel benut, voluit leeft en geniet.

Dat is waarvan ik droom en waaraan ik wil bijdragen.

Dat is waarom ik pedagogiek, leren en ontwikkelen tot mijn vak heb gemaakt. Nog elke dag leer ik hierover in de praktijk, in het leven zelf. In training en coaching deel ik mijn kennis en inzichten met onderwijsprofessionals: van leraren tot schoolleiders, van studenten tot opleiders.

In de wereld die ik voor ogen heb stimuleren scholen die ontwikkeling van potentieel. Scholen waar kinderen en volwassenen worden aangemoedigd zich te verwonderen en nieuwsgierig te zijn, waar ze hun creativiteit, denkkracht en empathie kunnen ontwikkelen. Waar ze geïnspireerd worden te spelen en onderzoeken, fouten en plezier te maken. Alles op een manier die aansluit bij hun persoonlijke belangstelling.

Deze nieuwe realiteit begint bij schoolleiders en leraren die in zichzelf geloven, die hun sleutelrol kennen. Onderwijsprofessionals die dagelijks reflecteren op hun doen en laten en zo hun zelfkennis en bewustzijn vergroten. Met mijn training en coaching lever ik daar met plezier een bijdrage aan.

Inspireer

Train je verbeelding

Ontdek aanbod
Reflecteer

Kom tot nieuwe inzichten

Coaching
Creëer

Een kijk op leren

Portfolio